NEZABUDNI, ŽE LPSLOGIA, DIELNE A SPISOVNÁ LITERATÚRA SÚ POVINNÉ PREDMETY !!!


PRIHLÁŠKY:

pre študenta: TU

na krúžky: TU

na predmety: TU

INÉ:

vytvor si svoj vlastný klub: TU

školský poriadok: TU


RPG: TU


hlasuj za triedu mesiaca jún: coming soon

TRIEDA MESIACA JÚN:

coming soon


Školský Poriadok

Je ti niečo nejasné ??

4. května 2011 v 21:38 | Prof. D*M*

SPýtaj sa tu !

Ak si nevieš rady, niečo ti nie je jasné, napíš nám sem!!

Spýtaj sa tu!!

My ti poradíme a odpovieme. Môžeš sa pýtať jednotlivo, tak, že sa opýtaš napr. Prof. CeCe, či je nutný školský poriadok, alebo mňa, či sa niečo v škole deje.

Pýtajte sa všetko, okrem úloh! Na to bude ďalšia možnosť.

Spýtaj sa tu!!!

Prof. D*M*

Školský Poriadok

25. dubna 2011 v 21:55 | Prof. CeCe

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.1 Po prihlásení do školy budeš zaradený do jednej z troch (v prípade nutnosti štyroch) tried: 1.A, 1.B, 1.C (1.D)!
1.2 Deň po zahajovacej slávnosti bude otvorené prihlasovanie na predmety, každý žiak si musí zvoliť povinný predmet a aspoň 3 nepovinné!
1.3 Od zahajovacej slávnosti sa bude konať celoročná súťaž a to mať čo najlepšie študijné výsledky!
1.4 V celom arealy sa podľa možností dodržuje RPG (pokiaľ sa nedohodneme inak)!

2. POVINNOSTI ŠTUDENTOV

2.1 Každý študent je povinný vzdelávať sa a robiť pýchu svojej škole!
2.2 Každýštudent sa smie v areály školy zdržiavať len v hodinách 06:00-23:00! (od kedy a do kedy je otvorená knižnica) Ak bude prichytený v iný čas bude zo školy vyhodený!
2.3 Nikdo se nikdy a nijako nesnaží oklamať svojho učiteľa, tým že si dopíše známky.
2.4 Študenti musia dodržiavať školský poriadok, RPG a nariadenia vyšších. (vyššie postavených)
2.5 Každý študent sa musí prihlásiť na povinné predmety a min. 3 nepovinné!
2.6 Študenti prvého ročníku nesmú do gymnastyckej haly bez učiteľa!
2.7 Na chodbách sa nesmie behať, ani skákať čo hrať hazardné hry!
2.8 Bez výhradného príkazu profesora majú študenti zakázané vchádzať do telocvične, alebo dielní!
2.9 Každý študent má povinnosť zohnať si patričné vybavenie a pomôcky do školy podľa príkazu vyučujúceho!
2.10 študenti musia, všetkým profesorom vykať!
2.11 Študenti sa za žiadnych okolností nevyjadrujú vulgárne, nekomunikujú na verejných chatoch o pohlavnom styku (nezletilé deti), nespamujú a nepropagujú iné školy!
2.12 Knihy z knižnice, nesmô byť odnesené mimo areál školy!
2.13 V celom areály školy je zakázané chovať zvieratá!

3. PRÁVA ŠTUDENTOV

3.1 Každý študent má právo na výuku!
3.2 Študent nesmie byť ponižovaný, šikanovaný!
3.3 Študenti majú právo navštevovať kluby, krúžky, mimoškolnú činnosť!
3.4 Študenti majú právo na každodennú stravu v ŠJ (školskej jedálni)!
3.5 Študenti môžu navštevovať ktorýkoľvek seminár, alebo krúžok! (pokiaľ je v ich ročníku)

4. POVINNOSTI PROFESOROV

4.1 Každý profesor má povinnosť vymyslieť osnovy pre svoje hodiny, nekopírované, zaujímavé (aj s uvítaním, testamy, opakovaním -> cca. tak 20-30 hodín)!
4.2 Profesory nesmú mať oblúbencov a vyvarovať sa nadržiavaniu!
4.3 Profesory sa musia aktívne venovať rozvoju školy, písať testy, vymyšľať súťaže, aktivyty, prichádzať s nápadmy ... !
4.4 Profesory sa môžu stať triednymi učiteľmi, s veľkou autoritou a gráciou!
4.5. Ak študent nepošle Dú má profesor povinnosť dať muza Dú zhoršenú známku, pokiaľ študent nepošle 3 dni pred, alebo po termíne odovzdania Dú omluvenku!

5. TRIEDNY UČITELIA

5.1 Každá Trieda má svojho profesora, ktorý sa zapája do dyskusií, vytvára triedne súťaže, výlety .. !
5.2 Každý Profesor má povinnosť oboznámiť svoju triedu s chodom školy!
5.3 Profesory nesmú zákerne zhoršovať známku žiakom z iných tried! Ak sa na to príde riaditeľka školy (Evusha) bude nútená profesora vyhodiť!

6. KRÚŽKY

6.1 Pokiaľ má učiteľ (profesor) záujem môže zaviesť nejaký krúžok!
6.2 Na krúžok musí pravideľne chodiť ako profesor, tak aj prihlásený žiak!
6.3 Krúžky sa neznámkujú, ale budú bodované! Za súťaže a pod. sa budú získavať, alebo odoberať body!

7.Š TUDENTSKÉ POSTY

7.1 Zástupca -> Zástupcom triedy sa môže stať hocikto zo vzorným prodpechop a dochádzkou! Upozorňuje na prešlapi a dáva pozor na hcod triedy!
7.2 Redakcia -> Členom Redakčnej Rady sa môže stať ktokoľvek s fantáziu a chuťou! Prihlás sa a založ školský časopis!
7.2 Pirát -> Tento post je pre všetkýc! Študent vahľadáva blogy z podobným tématom a kontroluje či nám neokopírovali nápady, články, hodiny, školský poriadok, RPG ... !
S pozdravom riaditeľka školy Evusha a profesorský zbor Prif. D*M*, CeCe, papa a zuzcinalps!
______________________________________
Prof. CeCe
 
 

Reklama