NEZABUDNI, ŽE LPSLOGIA, DIELNE A SPISOVNÁ LITERATÚRA SÚ POVINNÉ PREDMETY !!!


PRIHLÁŠKY:

pre študenta: TU

na krúžky: TU

na predmety: TU

INÉ:

vytvor si svoj vlastný klub: TU

školský poriadok: TU


RPG: TU


hlasuj za triedu mesiaca jún: coming soon

TRIEDA MESIACA JÚN:

coming soon


Predmety

PREDMETY

26. dubna 2011 v 0:31 | Prof. CeCe

PRÍRODOPIS

DEJEPIS

ZEMEPIS

LPSLÓGIA

TELESNÁ

OBČIANSKÁ

VÝTVARNÁ

DIELNE

INFORMATIKA

SPISOVNÁ LITERATÚRA

SPISOVNÁ ANIMOLÓGIA

ETIKA

 
 

Reklama